Η παραδοσιακή εξυπηρέτηση συναντά την νέα εποχή στη διαχείριση ακινήτων:

Ένας νέος, υβριδικός ρόλος Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου ο οποίος εξασφαλίζει στους ιδιοκτήτες ακινήτων την απόλυτη ηρεμία κατά τη διαχείριση της περιουσίας τους.

˅ Περισσότερα - More ˅


Ερωτήσεις & απαντήσεις

˅ Περισσότερα ˅

+ Ερώτηση: Με ποια εξουσία και έγγραφα αναλαμβάνετε την εκπροσώπηση του πελάτη σας και ποια στάδια αφορά;

Απάντηση: Η ουσιαστική εξουσία ονομάζεται: Εμπιστοσύνη στη φήμη και το πρόσωπο μου. Η τεχνική ονομάζεται "συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο" και το όριο του επεκτείνεται μέχρι εκεί, που ο πελάτης επιθυμεί ή/και με εμπιστεύεται.


+ Ερώτηση: Τι συνεπάγεται η διακοπή της συνεργασίας πριν την ολοκλήρωση του έργου;

Απάντηση: Κάθε εμπόδιο είναι για καλό. Στις συναλλαγές ακινήτων, τελευταίος υπογράφει πάντα ο Θεός. Όταν μια δουλειά ολοκληρώνεται ανεπιθύμητα (Όπως και επιθυμητά), φροντίζω με επιδέξια διαχείριση εκκρεμοτήτων και ομοφωνία, η σχέση συνεργασίας με τον πελάτη να είναι θετική ή/και έτοιμη για την επόμενη συναλλαγή μας.


+ Ερώτηση: Οι εξωτερικοί συνεργάτες, παρέχονται από εσάς ή από τον πελάτη σας; Ποιος τους πληρώνει;

Απάντηση: Κάθε πελάτης έχει δικούς του ανθρώπους που εμπιστεύεται, σε αυτό το πλαίσιο συμμετέχω ως NikosGrey.com. Ο ρόλος μου (εφόσον μου ζητηθεί και δύναμαι) φτάνει έως το να συμπληρώσω με τους δικούς μου έμπιστους συνεργάτες, αναλαμβάνοντας προσωπικά την ευθύνη για λογαριασμό τους, ό,τι χρειάζεται, ώστε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Όλα τα κόστη συναλλαγής καλύπτονται αποκλειστικά από τον πελάτη.


+ Ερώτηση: Σε περίπτωση που χρειάζονται τεχνικές εργασίες, ποιος τις αναλαμβάνει;

Απάντηση: Ο ρόλος μου σε μια ανάλογη περίπτωση (εφόσον μου ζητηθεί και δύναμαι) φτάνει έως 1) να διαπραγματευτώ το έργο με αξίες α) την ποιότητα β) το κόστος γ) το χρόνο 2) να παραλάβω ως ιδιοκτήτης το έργο, από τον επικεφαλή Αρχιτέκτονα ή/και Πολιτικό Μηχανικό.